Logo

CABECERA

Calendario Oficial

AVISO

Problemas Intermitentes ao Asinar Documentos na Sede Electrónica

Conforme establece o artigo 32.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubre, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, comunícase que existe un problema técnico nos servizos de validación de certificados, sinatura e selado de tempo que nos ofrece o Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP), polo que, á hora de presentar unha instancia a través da presente sede electrónica, pode dar un erro á hora de asinar e presentar.
No caso de que o servizo de firma falle nun momento dado, podese deixar a instancia en estado borrador e acceder posteriormente á mesma a través do menú de Carpeta Cidadá, para reintentar a sinatura e presentación telemática definitiva da mesma máis tarde cando o servizo se reestablezca.
O que se fai público para o xeral coñecemento en cumprimento do previsto na lexislación de aplicación e sen perxuizo do que, no seu caso, se poida acordar a ampliación dos plazos para a realización daqueles trámites que poideran estar afectados. Desculpen as molestias.

Enlaces de Interés


PIE DE PAGINA

Excma. Deputación de Lugo. Dirección RUA San Marcos, 8. Lugo (Lugo). Teléfono: 982 26 00 00.